Tin tức chung​

Cập nhật những tin tức mới nhất từ GTC

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Hoa năng

Cung cấp, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin cho VNPOST trên cả nước.

Đọc thêm →

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác ANDRITZ

Cung cấp, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin cho VNPOST trên cả nước.

Đọc thêm →

Dự án kết hợp VNPOST nâng cấp hệ thống và hiện đại hóa tin học

Cung cấp, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin cho VNPOST trên cả nước.

Đọc thêm →

Dự án kết hợp EVN nâng cao bảo mật và xây dựng Datacenter

Đây là một trong những dự án tin học quan trọng nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nơi tập trung toàn bộ dữ liệu quan trọng …

Đọc thêm →

Dự án kết hợp Agribank nâng cấp máy chủ IPCAS

Đây là một trong những dự án tin học quan trọng nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nơi tập trung toàn bộ dữ liệu quan trọng …

Đọc thêm →

Bài viết gần đây

Liên hệ với chúng tôi nếu

Bạn có bất kì thắc mắc nào

Scroll to Top