Category: Dự án

Dự án

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Hoa năng

Cung cấp, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin cho VNPOST trên cả nước.

Dự án

Dự án kết hợp VNPOST nâng cấp hệ thống và hiện đại hóa tin học

Cung cấp, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin cho VNPOST trên cả nước.

Dự án

Dự án kết hợp EVN nâng cao bảo mật và xây dựng Datacenter

Đây là một trong những dự án tin học quan trọng nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nơi tập trung toàn bộ dữ liệu quan trọng …

Dự án

Dự án kết hợp Agribank nâng cấp máy chủ IPCAS

Đây là một trong những dự án tin học quan trọng nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nơi tập trung toàn bộ dữ liệu quan trọng …

Lên đầu trang