Vé máy bay

GTC cung cấp cho khách hàng hành trình tốt nhất và nối chuyến thuận lợi nhất trong mọi thời điểm tới bất kỳ địa điểm nào trên thế giới thông qua hệ thống đặt giữ chỗ Amadeus, Sabre và Abacus. Các hệ thống đặt giữ chỗ này cho phép GTC đặt chỗ và xuất vé nhanh nhất cho khách hàng.

GTC_website_vemaybay

Đối với khách hàng tổ chức hoặc các đại lý cấp 2, GTC có những ưu đãi đặc biệt về mức phụ thu phí dịch vụ của các hãng. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hình thức thanh toán:
• Khách hàng nhận xuất vé và thanh toán tại văn phòng của GTC bằng tiền mặt hoặc thẻ.
• Nhân viên GTC sẽ chuyển vé và nhận thanh toán tại địa chỉ của khách hàng bằng tiền mặt hoặc thẻ trong vòng hai giờ sau khi khách hàng yêu cầu.
• Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản cho GTC và nhận xuất vé qua email.

GTC_website_vemaybay