Liên hệ

Trụ sở chính:

Tầng 7, 110-112 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
+ 84 24 3933 3110  –  Fax: + 84 4 3933 3078
info@gtc.vn
www.gtc.vn

Văn phòng HCM:

46 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
+ 84 8 3915 2233  –  Fax: + 84 8 2915 2091