Bảo hiểm

Bảo hiểm du lịch luôn đồng hành và trợ giúp khách hàng trong những trường hợp rủi ro không mong muốn xảy ra cho chuyến du lịch hoặc trong hành trình của khách hàng như thất lạc hành lý, tai nạn, hoãn huỷ chuyến bay,… GTC là đại lý và cung cấp sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Travel Guard của AIG nhằm giúp khách hàng an tâm hơn với hành trình của mình tại mọi địa điểm trên toàn thế giới. Biểu phí và bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch toàn cầu của AIG

TRAVEL GUARD

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

table11

table2

table3

table4